Team Fort VoordorpBlog en nieuwsPartnersReferentiesHistorieWerken bijMVOBrochureHappinez Festival
Vragen? Klik mail of
bel 030 - 273 53 54

MVO bij Fort Voordorp

Evenementenlocatie met Gouden Green Key

Fort Voordorp heeft een sterke focus op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als gevolg van haar bedrijfsactiviteiten als één van haar belangrijkste doelstellingen.

Door veel aanpassingen aan haar faciliteiten is Fort Voordorp één van Nederlands' meest duurzame locaties. Hiervoor hebben wij het internationale keurmerk 'Gouden Green Key' ontvangen. Op www.greenkey.nl vindt u meer informatie over dit keurmerk. 

Duurzaam Ondernemen

Fort Voordorp is een van de forten die onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn. In 1990 is het fort in particuliere handen gekomen en heeft de eigenaar het fort na een grondige renovatie een herbestemming gegeven als evenementenlocatie. In principe is deze keuze destijds gemaakt uit liefde voor het gebouw, anno 2014 is dit de meest duurzame beslissing die Fort Voordorp destijds heeft genomen. Buiten dit feit zijn wij als medewerkers dagelijks bezig met duurzaamheid. Lampen die op sensoren aangaan en afspraken maken dat lampen niet onnodig blijven branden. Daarnaast stimuleren wij onze gasten en opdrachtgevers om zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Eten en drinken

Fort Voordorp werkt met vaste cateringpartners die veelal met biologische- en streekproducten werken. Daarnaast werkt Fort Voordorp veel met lokale leveranciers en streven ernaar dit verder uit te breiden. Een aantal producten in ons assortiment is biologisch en sommigen hebben keurmerken als die van rainforest alliance. Indien u dit wenst kunnen wij in het cateringassortiment diverse 100% biologische items opnemen. En wanneer er eten overblijft? Dan gaat dit, indien de voedselveiligheid hierdoor niet in gevaar komt, richting de voedselbank.

Faciliteiten en onderhoud

Wij maken gebruik van duurzame schoonmaakmiddelen en scheiden ons afval: papier, plastic, GFT, cartridges, glas, klein chemisch afval en restafval. Wij proberen onze documentatie zoveel mogelijk te digitaliseren om het gebruik van papier te verminderen. Indien nodig maken wij gebruik van papier en drukwerk met een FSC PEFC en ECF/TCF keurmerk. Bij vervanging van apparatuur letten we erop dat deze energiezuinig is.

Duurzaam inkoopbeleid

Bij Fort Voordorp streven we naar een duurzaam inkoopbeleid waarmee ook de markt gestimuleerd wordt naar een meer innovatiegerichte en duurzame aanpak van inkoop. Bij de de inkoop van producten houden we rekening met sociale, milieugerelateerde en economische gevolgen.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Mvo-Verklaring

Fort Voordorp BV beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als gevolg van haar bedrijfsactiviteiten als één van haar belangrijkste doelstellingen.

Fort Voordorp voldoet aan de volgende afspraken:

  • Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren.
  • Wij informeren onze werkrelaties (opdrachtgevers, branchegenoten en leveranciers) dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Wij maken transparante afspraken met de opdrachtgever en-of leveranciers over de kwaliteit van onze diensten en bewaken de kwaliteit die we leveren.
  • Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie uitbuiting en kinderarbeid.
  • Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.
  • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en of door vrijwilligerswerk.
  • Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting van ons bedrijf.
  • Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces als het gaat over inkoop van (kantoor)materialen en diensten met een milieu- en/of sociaal keurmerk.


J. van Denderen, directeur