Perbericht nominatie UNESCO Werelderfgoed

20 april 2017

Steunbetuiging Nieuwe Hollandse Waterlinie

Regionale bestuurders van gemeenten, waterschappen en grote eigenaren zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben tijdens een feestelijke bijeenkomst op 20 april 2017 hun steunbetuiging voor de UNESCO nominatie aan de Liniecommissie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie overhandigd. De ondertekening en aanbieding vond plaats op Fort Voordorp in Groenekan. De steunbetuiging door deze stakeholders is een belangrijke stap op weg naar de UNESCO Werelderfgoedstatus van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) als uitbreiding van het sinds 1996 bestaande WerelderfgoedStelling van Amsterdam (SvA).

Brede steun voor Werelderfgoed

Bekendheid, bewustwording en draagvlak ontwikkelen bij alle betrokken partijen is belangrijk voor UNESCO. Het draagt bij aan de bescherming en het behoud van het Werelderfgoed. Tijdens een aantal bestuurlijke bijeenkomsten over de UNESCO nominatie met gemeenten en grote eigenaren is door de partners aangegeven dat ze duidelijk willen maken dat ze de nominatie ondersteunen.

Symbolische overhandiging

Op 20 april is de steunbetuiging aangeboden aan de Liniecommissie door de bestuurders van de gemeenten en waterschappen en de grote eigenaren die deel uit maken van het toekomstig Werelderfgoed. De Liniecommissie is het hoogste bestuurlijk orgaan in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zij wordt gevormd door de vier gedeputeerden van de provincies Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant.

Josan Meijers, voorzitter van de Liniecommissie: "Nederlanders zijn altijd heel ingenieus met 'ons water' geweest. We maakten land van water, en water van land. Dijken, waterwerken, we kennen het allemaal. Maar we gebruikten water lang geleden ook vaak als militaire verdediging. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is daar een geweldig mooi voorbeeld van. Forten, kazematten en open schootsvelden bode samen met de rivieren bescherming tegen de vijand. Een onderdeel van onze geschiedenis dat niet verloren mag gaan, maar dat we willen doorgeven aan volgende generaties. Een nominatie voor UNESCO's Werelderfgoed zou ons daarbij enorm helpen."

De heer W.R. van Denderen, eigenaar van Fort Voordorp: "Ik zie de nominatie als waardevolle erkenning voor alle jaren van restauratie die we achter de rug hebben. Het authentieke Fort Voordorp is in ere hersteld en wordt inmiddels veelvuldig ingezet voor unieke evenementen!"

Met het leggen van een puzzelstuk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie hebben de vertegenwoordigers van betrokken partijen hun symbolische handtekening gezet en hebben met elkaar de verbinding gemaakt in de hele Linie. Deze houten puzzel is gemaakt door leerlingen van het Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie in Geldermalsen.

Steun de nominatie

Ook verschillende andere betrokkenen hebben inmiddels de steunbetuiging ondertekend. Op de website hollandsewaterlinie.nl staat een overzicht van alle steunbetuigingen die de Liniecommissie al heeft mogen ontvangen en staat ook hoe u zlef steun kunt betuigen voor de nominatie.

UNESCO proces

Het is een spannend jaar in het proces naar de Werelderfgoedstatus voor de NHW. In mei besluiten de vier colleges van de provincies Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland over de indiening van het nominatiedossier. Vervolgens moet in december de ministerraad instemmen. In januari 2018 biedt de minister van OCW namens de regering het dossier aan bij UNESCO in Parijs. UNESCO toetst dan of de NHW de Werelderfgoedstatus vanaf 2019 mag dragen als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam.

 


Terug

Lees ook eens:
Fort Voordorp in Trendmagazine 2012 29 oktober 2012

Evenementenlocatie Fort Voordorp in het Trendmagazine!

Lees meer

Een personeelsfeest volgens de Werkkostenregeling 05 november 2014

De Werkkostenregeling (WKR) heeft veel impact op het personeelsfeest. Wij helpen de werkgever toch een mooi feest te geven op onze evenementenlocatie.

Lees meer

Iedereen wacht op de Tour 17 december 2014

Over 6 maanden gaat de Tour in Utrecht van start. Fort Voordorp is lid van het Business Peloton Utrecht en klaar voor alle Tour-pret.

Lees meer

"Een bijzondere plek (strak vormgegeven maar met warme uitstraling en mooie verlichting), prima parkeren, plezierige vergaderruimten, goede catering en de enorme servicegericht van iedereen die bij het Fort werkzaam is, maakt dat wij er zeker een volgen." Mw. M. van Oostrum - Nederlandse Cosmetica Vereniging - Meer referenties